@article{Andrynowska:2012,
  author  = "A. Andrynowska and C. Klonecki and T. Klekiel",
  title   = "Stanowisko do oceny zmęczenia mięśnia",
  journal = "Inżynieria Biomedyczna",
  volume  = "Vol. 18",
  number  = "no 2",
  pages   = "151--154",
  year    = "2012",
}