@article{Feldshtein:2012,
  author  = "E. Feldshtein",
  title   = "Struktura geometryczna powierzchni kompozytów na bazie brązu spiekanego po toczeniu wykończeniowym",
  journal = "Mechanik",
  volume  = "nr 8-9",
  pages   = "341--346 [CD-ROM]",
  year    = "2012",
}