@article{Piontek:2012,
  author  = "M. Piontek and H. Lechów",
  title   = "Ocena skuteczności biocydów w zastosowaniach zewnętrznych w budownictwie",
  journal = "Ochrona Przed Korozją",
  number  = "nr 9s/A",
  pages   = "273--278",
  year    = "2012",
  note    = "[VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych", Łódź 2012",
}