@article{Baranowski:2012,
  author  = "R. Baranowski and J. Piskorski",
  title   = "CRP zwiastunem zmian w zespołach QRS czy tylko zależność statystyczna?",
  journal = "Kardiologia Polska",
  volume  = "T. 70",
  number  = "nr 7",
  pages   = "676",
  year    = "2012",
}