@article{Piontek:2012,
  author  = "M. Piontek and B. Walczak and W. Czyżewska and H. Lechów",
  title   = "Miedź, kadm i cynk w pyle drogowym miast oraz określenie toksyczności związków tych metali metodą biologiczną",
  journal = "KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych",
  volume  = "T. 61",
  number  = "nr 3",
  pages   = "409--415",
  year    = "2012",
}