@article{Góralewska-Słońska:2012,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title   = "Istota pojęcia władza, kontekst źródeł, wymiarów, skuteczności i patologii w jej sprawowaniu - ujęcie teoretyczne",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 1",
  pages   = "91--105",
  year    = "2012",
}