@article{Juchimiuk:2012,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title   = "Wpływ zrównoważonego rozwoju na poprawę jakości życia w Hafencity, Hamburg. Ecolabel",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 12",
  pages   = "20--27",
  year    = "2012",
}