@article{Borucińska-Bieńkowska:2012,
  author  = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title   = "Rozwój gmin obszaru metropolitalnego a depopulacja miasta centralnego",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 12",
  pages   = "28--32",
  year    = "2012",
}