@article{Juchimiuk:2012,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title   = "Instrumenty finansowe i programy wspierające budownictwo energooszczędne oraz rozwój zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 12",
  pages   = "60--67",
  year    = "2012",
}