@article{Hładkiewicz:2012,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title   = "Problem pojednania polsko-niemieckiego w działalności społeczno-politycznej premiera Brandenburgii Manfreda Stolpe",
  journal = "Rocznik Lubuski : Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim. Geneza - stan obecny - perspektywy",
  volume  = "tom 38, część 1",
  pages   = "101--117",
  year    = "2012",
}