@article{Dudra:2012,
  author  = "S. Dudra and P. Pochyły",
  title   = "Kwestie wyznaniowe na pograniczu polsko-niemieckim",
  journal = "Rocznik Lubuski : Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim. Geneza - stan obecny - perspektywy",
  volume  = "tom 38, część 1",
  pages   = "145--160",
  year    = "2012",
}