@article{Olencki:2012,
  author  = "A. Olencki and I. Zalewski",
  title   = "Zastosowanie kalibratorów do adiustacji, wzorcowania i sprawdzania przyrządów pomiarowych",
  journal = "Elektro.info [online]",
  number  = "nr 9",
  pages   = "[2]",
  year    = "2012",
}