@article{Krupińska:2012,
  author  = "I. Krupińska",
  title   = "Skuteczność koagulacji - oczyszczanie wód",
  journal = "Wodociągi - Kanalizacja",
  number  = "nr 12",
  pages   = "26--29",
  year    = "2012",
}