@article{Krupińska:2012,
  author  = "I. Krupińska",
  title   = "Zastosowanie manganianu (VII) potasu w oczyszczaniu wód podziemnych o podwyższonej zawartości substancji organicznych",
  journal = "Technologia Wody",
  number  = "nr 6",
  pages   = "31--35",
  year    = "2012",
}