@article{Rajski:2000,
  author  = "O. Rajski and W. Rowińska and A. Wysokowski",
  title   = "System kontroli jakości betonu do budowy mostów w świetle rozporządzenia 735 MTiGM",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 11",
  pages   = "15",
  year    = "2000",
}