@article{Jasiński:2000,
  author  = "W. Jasiński and A. Wysokowski",
  title   = "Badania rur systemu Drokan DV",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 11",
  pages   = "51--52",
  year    = "2000",
}