@article{Czarnecki:2000,
  author  = "L. Czarnecki and A. Wysokowski",
  title   = "Materiały do utrzymania, napraw oraz wzmocnień betonowych konstrukcji mostowych",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 5",
  pages   = "40--47",
  year    = "2000",
}