@article{Mońka:2000,
  author  = "E. Mońka and A. Wysokowski",
  title   = "Zastosowanie piezoelektryków w badaniach budowli komunikacyjnych",
  journal = "Bezpieczne Drogi",
  number  = "nr 2",
  pages   = "37",
  year    = "2000",
}