@article{Wysokowski:2000,
  author  = "A. Wysokowski and A. Pryga and A. Adesiyun and A. Czerepak",
  title   = "Badania parametrów korozyjnych i ich wpływ na nośność doraźną stalowych mostów drogowych",
  journal = "Konstrukcje Stalowe",
  number  = "nr 3",
  pages   = "54--57",
  year    = "2000",
}