@article{Wojcieszczyk:2000,
  author  = "A. Wojcieszczyk and A. Wysokowski",
  title   = "Szkolenie na temat "Badania kruszyw dla budownictwa drogowego i kolejowego"",
  journal = "In┐ynieria i Budownictwo",
  number  = "nr 2",
  pages   = "121",
  year    = "2000",
}