@article{Wysokowski:1999,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Wspomnienie o zamiłowanym w mostach mgr inż. Jędrzeju Wysokowskim",
  journal = "Inżynieria i Budownictwo",
  number  = "nr 12",
  pages   = "7",
  year    = "1999",
}