@article{Krasicka-Cydzik:2012,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik and K. Arkusz and A. Kaczmarek-Pawelska",
  title   = "Model matematyczny do wyznaczania parametrów formowania nanorurek TiO2 podczas anodowania = A mathematical model for selection of formation parameters of TiO2 nanotube by anodizing",
  journal = "Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów",
  volume  = "Vol. 15",
  number  = "no. 114",
  pages   = "34--40",
  year    = "2012",
}