@article{Wysokowski:1998,
  author  = "A. Wysokowski and J. Tłustochowski and A. Żurawicka",
  title   = "Nowe materiały i technologie w budowie i utrzymaniu mostów",
  journal = "Inżynieria i Budownictwo",
  number  = "nr 11",
  pages   = "653--659",
  year    = "1998",
}