@article{Mianowska:2012,
  author  = "E. Mianowska",
  title   = "Uniwersytet Zielonogórski na rynku edukacyjnym. Analiza wyników rekrutacji na Wydział Pedagogiczny w latach 2002/03-2010/11",
  journal = "Rocznik Lubuski : Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki",
  volume  = "Tom 38, cz. 2",
  pages   = "279--304",
  year    = "2012",
}