@article{Farnicka:2012,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Nienasycenie i co dalej?",
  journal = "Rocznik Lubuski : Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki",
  volume  = "Tom 38, cz. 2",
  pages   = "353--357",
  year    = "2012",
}