@article{Świadek:2012,
  author  = "A. Świadek",
  title   = "Przemysłowe łańcuchy dostaw w kształtowaniu regionalnej aktywności innowacyjnej województw śląskiego i dolnośląskiego w latach 2008-2010",
  journal = "Ekonomia = Economics",
  number  = "nr 4",
  pages   = "226--241",
  year    = "2012",
}