@article{Kopaczyńska:2011,
  author  = "I. Kopaczyńska",
  title   = "Edukacja wczesnoszkolna - iluzje modernizowania",
  journal = "Kwartalnik Pedagogiczny : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna",
  number  = "nr 1",
  pages   = "73--104",
  year    = "2011",
}