@article{Ziembicki:2013,
  author  = "P. Ziembicki and J. Bernasiński",
  title   = "Eksploatacyjne aspekty doboru instalacji ciepłej wody uzytkowej wspomaganej kolektorami słonecznymi",
  journal = "Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja",
  volume  = "T. 44",
  number  = "nr 1",
  pages   = "24--28",
  year    = "2013",
}