@article{Borucińska-Bieńkowska:2008,
  author  = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title   = "Człowiek jako twórca i odbiorca środowiska mieszkaniowego",
  journal = "Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN",
  volume  = "T. 4 B",
  pages   = "39--43",
  year    = "2008",
}