@article{Brukszta:1996,
  author  = "A. Brukszta and K. Łasiński",
  title   = "Montaż połączeń części maszyn realizowany tłoczeniem wzdłużnym",
  journal = "Technologia i Automatyzacja Montażu",
  number  = "nr 4",
  pages   = "17--19",
  year    = "1996",
}