@article{Wegner:2012,
  author  = "T. Wegner and M. Kokot",
  title   = "Analiza rozkładu energii odkształcenia z uwzględnieniem tarcia powierzchniowego w pierścieniu wykonanym z materiału o właściwościach hiperelastycznych",
  journal = "Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej",
  volume  = "Vol. 61",
  number  = "nr 4",
  pages   = "133--151",
  year    = "2012",
}