@article{G±sior-Głogowska:2009,
  author  = "M. G±sior-Głogowska and A. Orawczak and M. Komorowska and R. Będziński and S. Szotek and M. Kobielarz and J. Hanuza and M. M±czka and N. Po¶pieszny",
  title   = "Zastosowanie spektroskopii Ramana do monitorowania zmian strukturalnych białek w tkankach miękkich poddanych rozci±ganiu",
  journal = "Przegl±d Techniczny",
  number  = "nr 5/6",
  pages   = "14--16",
  year    = "2009",
}