@article{Skowron:2012,
  author  = "K. Skowron and J. Kwiecińska-Piróg and E. Gospodarek and P. Kamiński and L. Jerzak",
  title   = "Częstość izolacji grzybów z rodzaju Aspergillus z dziobów i kloaki piskląt bociana białego Ciconia ciconia (L.) na terenie województwa lubuskiego",
  journal = "Ekologia i Technika",
  volume  = "R. 20",
  number  = "nr 6",
  pages   = "349--356",
  year    = "2012",
}