@article{Brylla:2011,
  author  = "D. Brylla",
  title   = ""Palma Dewory" Moszego Kordowera jako egzemplifikacja żydowskiej kabalistycznej doktryny etycznej pod postacią "imitatio dei"",
  journal = "Etyka",
  number  = "nr 44",
  pages   = "148--168",
  year    = "2011",
}