@article{Schlafka:2012,
  author  = "P. Schlafka and A. Bydałek and A. Bydałek",
  title   = "Technologia topienia wieloskładnikowych brązów aluminiowych",
  journal = "Inżynieria Materiałowa",
  volume  = "R. 33",
  number  = "nr 6",
  pages   = "714--718",
  year    = "2012",
}