@article{Gawłowicz:2013,
  author  = "P. Gawłowicz and P. Bachman and M. Chciuk",
  title   = "Zmniejszenie pętli histerezy w hamulcu magnetoreologicznym poprzez odpowiedni dobór materiałów konstrukcyjnych magnetowodu",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Robotyka",
  number  = "nr 2",
  pages   = "422--425",
  year    = "2013",
}