@article{Ilciów:2011,
  author  = "A. Ilciów",
  title   = "NATO w impasie? Perspektywy rozwoju",
  journal = "Doctrina. Studia społeczno-polityczne",
  number  = "nr 8",
  pages   = "89--99",
  year    = "2011",
}