@article{Janiszewska-Nieścioruk:2012,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title   = "Trudności związane z implementacją probolońskich zmian w kształceniu pedagogów i nauczycieli",
  journal = "Niepełnosprawność i Rehabilitacja",
  number  = "nr 1",
  pages   = "42--53",
  year    = "2012",
}