@article{Farnicka:2013,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Władza w rękach specjalisty",
  journal = "Niepełnosprawność i Rehabilitacja",
  number  = "nr 1",
  pages   = "143--144",
  year    = "2013",
}