@article{Borucińska-Bieńkowska:2013,
  author  = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title   = "Modernizacja mieszkań",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 3",
  pages   = "31--34",
  year    = "2013",
}