@article{Bryś:2013,
  author  = "G. Bryś and M. Dankowski and W. Dyszak and A. Frątczak",
  title   = "Naprawa konstrukcji murowej mostu przedniego w zespole pałacowym w Zaborze",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 3",
  pages   = "38--40",
  year    = "2013",
}