@article{Eckert:2013,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Modernistyczny budynek produkcji folii w pofabrycznym zespole Stilon Gorzów. Obiekt do rozbiórki czy wpisu do rejestru zabytków?",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 3",
  pages   = "41--44",
  year    = "2013",
}