@article{Grochowska:2013,
  author  = "E. Grochowska",
  title   = "Przyczyny uszkodzeń i sposób naprawy zabytkowego budynku położonego na terenie zalewowym Gubina",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 3",
  pages   = "45--48",
  year    = "2013",
}