@article{Juszczyk:2013,
  author  = "A. Juszczyk and A. Wysokowski",
  title   = "Dostosowanie światła pionowego zabytkowego ceglanego wiaduktu kolejowego do ziększonych potrzeb komunikacyjnych",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 3",
  pages   = "54--57",
  year    = "2013",
}