@article{Baszczak:2012,
  author  = "B. Baszczak",
  title   = "Szlachetna perswazja? Wokół idei reklamy społecznej",
  journal = "Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe",
  number  = "tom 1",
  pages   = "41--70",
  year    = "2012",
}