@article{Urban:2012,
  author  = "S. Urban and M. Michałowska",
  title   = "Wpływ sieci handlowych na funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubuskiego",
  journal = "Ekonomia = Economics",
  number  = "nr 4(21)",
  pages   = "191--209",
  year    = "2012",
}