@article{Kroczak:2013,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Pojęcie Boga w Pawła Florenskiego metafizyce wszechjedności",
  journal = "Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny",
  number  = "nr 20",
  pages   = "22--39",
  year    = "2013",
}