@article{Feldshtein:2013,
  author  = "E. Feldshtein and H. Pacha-Gołębiowska",
  title   = "Właściwości tribologiczne warstwy wierzchniej elementów z żeliwa GJS2131 po obróbce wykończeniowej toczeniem",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  number  = "nr 2",
  pages   = "57--67",
  year    = "2013",
}