@article{Kroczak:2012,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Geneza pojęcia Sofii - Mądrości Bożej",
  journal = "Studia Sandomierskie. Teologia - Filozofia - Historia",
  number  = "nr 2",
  pages   = "161--176",
  year    = "2012",
}