@article{Grochowska:2013,
  author  = "E. Grochowska",
  title   = "Ocena stanu technicznego i propozycja naprawy balkonu, na przykładzie balkonu w zabytkowym budynku z przełomu XIX i XX wieku",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 9",
  pages   = "41--44",
  year    = "2013",
}